Yrittäjäjärjestöt naisille

Suomessa halutaan edistää naisten yrittäjyyttä. Tätä tuetaankin monin eri tavoin ja tasa-arvoa halutaan pitää yllä. Naisyrittäjien osuus kaikista Suomen yrittäjistä on ollut jo pitkään sama 30 prosenttia siitä huolimatta, että asenteissa on todettu selvää kasvua ja kehitystä.

Tämä kasvu ja kehitys ei ole nostanut siis prosenttilukua ja tähän halutaan muutos. Naisyrittäjä varten on olemassa yrittäjäjärjestöjä, jotka auttavat naisyrittäjyyden kasvussa matkalla kohti tasa-arvoista Suomea. Eri yrittäjäjärjestöjen verkkosivuilta voi lukea kunkin järjestön jäsenyyskriteerit.

Naisten yrittäjäjärjestöjä

Suomen Yrittäjänaiset on järjestö, joka haluaa viedä naisyrittäjyyttä eteenpäin kokonaisvaltaisesti. Naisyrittäjyyttä halutaan kasvattaa Suomessa ja järjestön tavoitteena onkin tuloksellinen vaikuttaminen Suomen naisyrittäjätilanteeseen. Naisia kannustetaan yrittäjyyteen ja lisäksi tarjotaan edunvalvontaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Naispuolisten yrittäjien tasa-arvoista asemaa halutaan edistää. Järjestö on ollut toiminnassa jo vuodesta 1947 ja se on Euroopan suurin naisyrittäjien järjestö.

Yrittäjänaisten tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi vauvalaskun tasaaminen laajalta veropohjalta. Nykyään vauvalasku maksatetaan äidin työnantajalla, jolloin tasa-arvo ei toteudu. Tämä voi rajoittaa naisten työllistymistä. Toisena tavoitteena halutaan muuttaa verotusta entistä enemmän yrittämistä ja työllistämistä kannustavaksi. Yksinkertaisimmillaan arvonlisäveron alarajaa halutaan nostaa 10 000 eurosta 50 000 euroon. Tämänhetkinen yrittäjien sosiaaliturva ei ole riittävä, joten sitä tulee parantaa. Tämä onkin yksi Yrittäjänaisten tavoitteista. Lisäksi halutaan helpottaa työllistämistä. Nämä ovat Yrittäjänaisten keskeisimpiä tavoitteita, joiden eteen tehdään jatkuvasti työtä ja puheenaiheita pidetään yllä. Yrittäjänaiset palkitsee joka vuosi naisen esimerkillisestä työstä naisyrittäjänä. Palkittu yrittäjä on toiminut kehittäen alaa innostavasti ja toimii esimerkillisesti. Ehdotukset palkittavasta tulee jäsenyhdistyksiltä ja päätös tehdään Yrittäjänaisten liittokokouksessa. Esimerkiksi vuonna 2017 palkinnon sai Yöpuu Yhtiö Oy:n Katriina Pilppula. Lisäksi Yrittäjänaiset myöntää joka toinen vuosi yhteistyössä LähiTapiolan kanssa Kultainen Oras -kannustuspalkinnon yrittäjyyden alkuvaiheilla olevalle yrittäjänaiselle. Palkinnon saaja on osoittanut erityistä innovatiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta.Palkintojen lisäksi Yrittäjänaiset kannustaa yrittäjiä myöntämällä erilaisia ansiomitaleita- ja merkkejä. Nämä ovat yksilöityjä ansiomerkkejä, jotka on päätetty myöntää sellaiselle henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti ja esimerkillisesti. Esimerkilliset naisyrittäjät huomataan ja heille myönnetään heidän ansaitsemiaan tunnustuksia aina asian noustessa ajankohtaiseksi. Toinen naisyrittäjien etua ajava järjestö kantaa nimeä Helsingin Yrittäjänaiset ry. Järjestö järjestää erilaisia tapahtumia, joissa naisyrittäjien on mahdollista verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja näin voidaan yhdessä tehdä hyvää! Järjestö järjestää erilaisia koulutuksia jäsenilleen. Seniorijäsenille löytyy oma seniori-ryhmänsä. Järjestöstä saa apua mihin tahansa ongelmaan sekä ennenkaikkea kannustusta uuden yrittäjäuran kanssa. Yrittäjä ei jää yksin, vaan asiat ratkotaan yhdessä, positiivisella energialla. Järjestön kautta tulet varmasti kokemaan naisenergian parhaimmillaan. Lisäksi Suomen Yrittäjänaisilla on muissakin kaupungeissa omat aluekohtaiset järjestönsä, joista saa aluekohtaista neuvontaa, koulutusta, vertaistukea. 66 eri paikallisyhdistystä tarjoavat laajamittaista apua kaikille sitä tarvitseville yrittäjänaisille. Apu voi olla esimerkiksi juridista tai taloudellista. Lisäksi jäsen voi saada tukea lomiin ja kuntoutuksiin. Järjestöllä on n. 6000 jäsentä ympäri Suomen. Järjestön neuvontapalvelu toimii puhelimitse maksutta silloin, kun ei tarvita maksullisia palveluja, kuten lainkohtien tarkistukset tai asiakirjoihin perehtymiset. Suomessa naisyrittäjän ei tarvitse todellakaan jäädä yksin, sillä kannustusta ja apua saa helposti. Naisten yrittäjäjärjestöt auttavat mielellään ja tekevät kaikkensa, jotta mahdolliset ongelmat saataisiin ratkaistua. Lisäksi tuloksellista ja vaikuttavaa työtä tehdään jatkuvasti, jotta mahdolliset jatkuvat ongelmat ja jopa lainsäädännöt ja verokannat saataisiin muutettua yrittäjille suotuisimmiksi. Näin saadaan pitkäaikaisia vaikutuksia, joista naisyrittäjät hyötyvät pitkällä aikavälillä. Naisyrittäjyys halutaan ehdottomasti säilyttää Suomessa, sillä maastamme löytyy paljon naispuolisia ammattilaisia ja on tärkeää, että yrittäjyydessä saadaan tasa-arvoisuus.

Naisten yrittäjäjärjestöjä