Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on erittäin hyvä vaihtoehto henkilöille joilla on jo aiempaa kokemusta tietyltä alalta, mutta ei siihen liittyvää tutkintoa. Se sopii omatoimiopiskelijoille ja erityisesti niille jotka eivät halua viettää paljon aikaa enää koulunpenkillä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa ja työnantaja tarjoaa alaan perustuvaa ammatillista koulutusta.Pääasiassa koulutus tapahtuu työpaikalla käytännön töitä tehden. Tutkinnosta riippuen siihen kuuluu myös tietty määrä oppilaitoksessa opiskelua sekä lähiopetuksena että etäopetuksena. Yleensä koulupäiviä on muutama kuukaudessa. Erilaiset tehtävät ja etätyöt tulee suorittaa itsenäisesti ja oppilaitoksessa käydään myös suorittamassa loppukokeet tutkinnon läpäisemiseksi. Koulutus kestää yleensä 2-3 vuotta tutkinnosta riippuen. Jos kyse on ammatillisesta lisäkoulutuksesta tutkinnon kestoaika on lyhyempi noin 4-18 kuukautta. Oppisopimuskoulutus räätälöidään yleensä henkilökohtaiseksi jokaisen opiskelijan kohdalla riippuen aikaisemmasta työkokemuksesta ja päämäärä tavoitteista. Opiskelija tekee myös oman osaamisen kehityssuunnitelman mihin opiskelu tulee perustumaan.Opiskelija saa työssäoloajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä opiskelupäiviltä taloudellista tukea. Työnantaja saa myös tukea opiskelijan palkkaamiseksi ja hänelle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta. Oppisopimusopiskelu on Suomessa hyvin tuettua ja siitä ei pitäisi aiheutua ylimääräisiä kuluja eikä haittaa kummallekaan, niin opiskelijalle kuin työnantajallekaan.

Opiskelijaksi hakeminen ja etuudet

Opiskelija hakee yleensä itse oppisopimustyöpaikan. Se sopii henkilöille joilla ei ole aikaisempaa peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja jotka kaipaavat akateemista todistusta ammattitaidostaan. Työpaikalla voi olla uusia tehtäviä mihin vaaditaan uudenlainen koulutus. Opiskelija voi myös haluta jatkaa opintojaan seuraavalle asteella tai toisinaan uudelleen kouluttautua täysin uuteen ammattiin, sekin onnistuu oppisopimuksen kautta.

Jos tarvitset työvoimaa, ota yhteys työvoimatoimistoosi

Aluksi asiasta kannattaa keskustella mahdollisen työnantajan kanssa. Kysy itseltäsi mitä varten haet oppisopimukseen ja mitä haluat sillä saavuttaa. Toisinaan idea voi myös tulla kokonaan työnantajan puolelta ja silloin on hyvä sopia mikä on koulutuksen tavoite ja tarkoitus kummallekin osapuolelle. Jos sinulla ei ole valmiiksi tiedossasi olevaa työpaikkaa, voit hakea sitä työvoimatoimiston tai oppisopimustoimiston kautta.Oppisopimuskoulutuksen työsuhde on kuten tavallinenkin työsuhde. Työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa johon kuuluu myös kaikki muut etuudet kuten tavallisessakin työsuhteessa. Lähiopetuksen päiviltä opiskelijalla on oikeus saada maksuton opetus, päiväraha, perheavustus sekä majoittumiskorvaus ja matkakorvaus opiskelupaikkakunnasta riippuen.

Työnantajan velvollisuudet ja etuudet

Oppisopimuskoulutus soveltuu työnantajille seuraavissa tilanteissa: Yritykseen tarvitaan lisää työvoimaa joka pystytään kouluttamaan tehtäviinsä, sopivaa työnhakijaa ei ole löytynyt yrityksistä huolimatta, uudet investoinnit ja ohjelmat vaativat henkilökunnan täysin uudelleen kouluttamista tai lisäkouluttamista. Työnantaja voi myös itse lähestyä työvoimatoimistoa tai oppisopimustoimistoa jotka voivat auttaa työntekijän etsimisessä. Jos kyseessä on jo työsuhteessa oleva työntekijä, voivat he yhdessä tiedustella lisää oppisopimuksen tekemisestä ja siihen vaadittavista toimenpiteistä. Oppisopimustoimistot avustavat mielellään työnantajia ja antavat lisää tietoa ja neuvoja miten toimia oppisopimuksen aloittamisessa.Työnantajan vastuulla on ohjata ja opettaa opiskelijaa käytännön työssä työpaikalla. Hänen tulee maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja antaa työntekijälle mahdollisuus osallistua opiskelun vaatimiin etäpäiviin oppilaitoksella. Työpaikalta nimetään vastuuhenkilö joka on pääasiallisesti vastuussa opiskelijan opetuksesta ja ohjauksesta työtehtäviin. Vastuuhenkilö on myös suoraan yhteydessä oppilaitokseen. Oppisopimuksen järjestäjä, yleensä oppisopimustoimisto, voi maksaa työnantajalle korvausta opiskelijan ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näistä voi sopia erikseen oppisopimuksen järjestäjän kanssa. Työnantajalla on myös mahdollisuus saada tukea palkanmaksuun ja hän ei ole velvollinen maksamaan palkkaa opiskelijan etäpäiviltä.

oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on erittäin suosittua nykyään ja se on hyvä vaihtoehto monille erityisesti vanhemmille henkilöille jotka eivät enää koe omakseen palata kouluun opiskelemaan ja jotka haluavat jatkaa työntekoa keskeyttämättä sitä opiskelun takia. Se sopii kuitenkin myös nuorille juuri peruskoulunsa päättäneille ja on hyvä mahdollisuus päästä suoraan kiinni työelämään.