MUUTAMA EETTINEN KYSYMYS

Olen aikoja sitten huomannut, että Suomessa yhteiskunnan suhtautuminen yrittäjiin poikkeaa merkittävästi siitä, miten yrittäjiin suhtaudutaan maailman eri puolilla – ja valitettavasti pahempaan suuntaan. Voitaisiin heti alkuun analysoida itse sanaa ”yrittäjä”. Mitä hän yrittää? Onko siis oman firman pyörittäminen koko ajan pelkkää yrittämistä eikä koskaan saavuttamista? Ja niin, lisäksi heistä usein kuvitellaan, että he tekevät paljon töitä, mutta ei koskaan tarpeeksi, ja siitä kehittyy myös tällainen ennakkoluulo: yrittäjällä ei ole koskaan rahaa, mutta on aina velkaa. Miten se muissa maissa tapahtuu? Voisimme ottaa mallia vaikka Yhdysvaltojen kansalaisilta: siellä yrittäjistä kuvitellaan, että heillä on aina rahaa ja paljon. Mielipiteet yrittäjien tekemästä työstä jakaantuvat kahteen leiriin: toiset ovat sitä mieltä, että yrittäjät tienaavat rahansa tekemättä melkein mitään, kun taas toiset – useimmiten joko entiset tai nykyiset yrittäjät – tietävät, että yrittäjät tekevät töitä koko ajan eivätkä työprosessit pysähdy heidän aivoissa edes loman aikana. Ja niin: missä muussa kielessä yrittäjästä sanottaisiin niin alentavasti? Suomen kielessä puhutaan yrittäjistä, kun taas muissa kielissä kyse on toimenpitäjistä. Merkittävä ero, vai mitä?

Naisen Euro On 80 Senttiä

Sitä meille opetettiin vielä peruskoulussa. Tilanne on nykyaikanakin näin: keskimäärin naiset tienaavat vähemmän kuin miehet, jotka tekevät töitä samoissa tehtävissä. Erittäin merkittävänä tätä ilmiötä voidaan havaita tekniikan alalla, missä naisen on oltava miehiä parempi ja ammattitaitoisempi saadakseen työpaikan, mutta silti hyvin usein pienemmällä palkalla. Johtuuko tämä yhteiskuntamme ennakkoluuloista, jotka olisi syytä unohtaa jo vuosikymmeniä sitten, vai johtuuko tämä siitä, etteivät naiset uskalla pyytää mitä itse omasta mielestään ansaitsevat? Ja suostuvat siis huonompiin sopimuksiin. Entä miten homma menee yrittäjien maailmassa?

Naisen Euro On 80 Senttiä

Miehen Mielipide Naisyrityksen Tueksi

Naisyrittäjiä on meillä vähemmän kuin yritystoimintaa harjoittavia miehiä. Tämä on ihan luonnollista: miehet ovat luonnoltaan rohkeampia ja uskaltavat ottaa enemmän riskejä kuin naiset, jotka puolestaan pyrkivät aina suunnittelemaan kaikkea etukäteen ja hakemaan ikään kuin ”vakuuksia” omalta elämältä, joita ei tietenkään koskaan tule: elämä on. Sanoisin, että naisyrittäjän arki on usein vaikeampaa kuin miehen, ja tässä tapauksessa kyse on harvemmin yhteiskunnan ennakkoluuloista vaan useammin siitä, miten naiset suunnittelevat ja ajattelevat asioita. Naisen saa suostumaan huonompiin sopimuksiin herkemmin kuin miehen, joka voi istua vaikka koko päivän vaikeissa neuvotteluissa ja lähteä niistä tyytyväisenä ilman sopimusta: pelkästään sen takia, että potentiaalisen asiakkaan kanssa ei olla päästy sopuun hinnasta, aikataulusta tai laadusta. Miesyrittäjällä siis ajatus omasta yrityksestä ja siitä, että kaiken toiminnan täytyy olla kannattavaa, kulkee punaisena lankana hänen kaikkien tehtäviensä kautta. Naisen saa taas helpommin muuttamaan mielipiteitään, kun viedään hänen huomiota hinnoista tai muista epäedullisista sopimusehdoista ja siirrytään mukavampiin asioihin. Naisten kanssa toimivat myös erilaiset lupaukset: tämän sopimuksen ehdot ovat sinulle kyllä vähän huonoja (eli usein nollatuloa), mutta kun hoidat tämän hyvin, seuraava sopimus on parempi. Tällaisen lauseen jälkeen nainen allekirjoittaa epäedullisen sopimuksen paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin yrittäjätoimintaa harjoittava miespuolinen henkilö.

mutta naisyrittäjät on hyvä ja se on kysytty

Tämä teksti ei ole loukkaus kenellekään. Välillä myös miesten maailmaan tarvitaan naisten näkökulmaa, mutta naisyrittäjien on hyvä muistaa kysyä neuvoja ja hakea apua omilta ystäviltä, jos sellaisten piiristä löytyy miesyrittäjiä. Välillä miehen pienellä mielipiteellä voidaan ennalta ehkäistä erittäin vaikeita seurauksia ja jopa pelastaa koko bisnes: kyse on vain ja ainoastaan siitä, että ajattelemme asioita eri tavalla. Ja niin, ulkopuolisen mielipide on aina objektiivisempi. Arvoisat yrittäjänaiset, käytättekö miesten apua vaikeissa päätöksissä?