Markkinoinnin Suunnitelmallisuus Avainsanana

Se, miten ja kuinka paljon suunnitelmalla on vaikutusta markkinointiin ja kuinka paljon yrityksen perustamisen tai sen pyörittämisen vaiheissa voidaan soveltaa ja niin kutsutusti vapaa hiihtää markkinoinnissa on hyvin riippuvainen siitä, minkälaista liiketoimintaa tehdään.

Useinkaan suunnittelematon markkinointi ei kuitenkaan pure eikä sitä voida mitata ja näin ollen sen tehokkuus jää usein taka-alalle. Markkinointi on suunnittelua, mittaamista ja konkretiaa eikä utopistista hakuammuntaa. Se alkaa suunnitelmalla, jatkuu säännöllisellä toteutuksella ja loppuu ratkaisuihin, jaa laskettuihin hyötyihin. Muuten se ei ole markkinointia ollenkaan.

Markkinointi ketteräksi

Markkinointiin kuuluu monta eri osa-aluetta. Se lähtee liikkeelle usein suunnittelusta, jossa täytyy ottaa huomioon se, että kenelle markkinointi on tarkoitettu. Milloin, miksi ja kenelle ovat tässä kohtaa pääotsikot. Markkinoinnilla tavoitellaan arvon lisääntymistä. Oli se sitten suoraa tuotemarkkinointia tai imagollista markkinointia, sillä täytyy olla joku liiketoiminnalle keskeinen tavoite. Liiketoimintaan vaikuttava tavoite on kaikkein helpoin laskea rahaä kenelle markkinointi on tarkoitettu. Milloin, miksi ja kenelle ovat tässä kohtaa pääotsikot. Markkinoinnilla tavoitellaan arvon lisääntymistä. Oli se sitten suoraa tuotemarkkinointia tai imagollista markkinointia, sillä täytyy olla joku liiketoiminnalle keskeinen tavoite. Liiketoimintaan vaikuttava tavoite on kaikkein helpoin laskea rahassa, mutta jos kyseessä on imagomarkkinointi, suoraa tuottoa markkinoinnille voi olla vaikea laskea. Silloin voidaan kutenkin yrityksen kokonaisarvoa ja muita mittareita silmällä pitäen laskea jonkinlainen tuottotavoite markkinointiin. Ilman sitä, on aina vaikea toimia oikein, kun tuloksia ei voi laskea.

Markkinoinnin kohdistamisen tärkeys korostuu mediatiloissa

Markkinoinnin kohdistaminen on useimmille yrittäjille se kaikkein hankalin asia käsitellä. Missä omat asiakkaat ovat ja mitä he lukevat, kokevat ja näkevät? Miten ihminen liikkuu ja kiinnittää mainokseen huomiota? Missä kannattaa olla ja missä kannattaa näkyä? Samat asiat ovat vuodesta toiseen muuttuvia ja trendit sekä mahdollisuudet muuttuvat tässä digimaailmassa lähes joka ikinen päivä. Joskus tiettynä hetkenä kannattaa panostaa kaikkensa siihen, että sosiaalinen media näkyy ja kuuluu kun taas toisaalla tehokkain mainonta ja markkinointi onkin torin laidalla oleva mainoskyltti. Markkinoinnin mediat ovat liikkuvia, joustavia ja muuttuvia ja tässä on yksittäisen yrittäjän suhteellisen hankalaa pysyä mukana. Siksi on olemassa erilaisia mediataloja, jotka voivat hajautetusti auttaa yrittäjää näkymään juuri sellaisissa väylissä, joiden tehokkuus voidaan laskea ja mitata. Se kuitenkaan, että voidaan mitata ja laskea mainoksen klikkejä tai tehoa, ei saa olla markkinoinnin suunnittelun takana olevassa suunnitelmassa tuottoarviossa laskettuna mukaan. Sillä mikään klikki tai näkyvyys ei tarkoita sitä, että se on tullut asiakaskohtaamiseksi saakka ennen kuin asiakkaalta saatu tuotto on kilahtanut yrityksen kassaan. Siksi erilaisten mediayhtiöiden lupauksissa pitää olla järkipäässä ja laskea todellisia kuluja siihen nähden, että asiakas on vasta asiakas ostettuaan yrityksen palveluita, eikä silloin kun on vieraillut yrityksen kotisivuilla. Mittaaminen on siis markkinoinnin tehon laskemista. Mittaamalla voidaan tutkia monia asioita ja päätellä sekä pohtia asioita monesta eri vinkkelistä. Muun muassa se, että jos pystytään mittaamaan vaikkapa niitä kotisivu kävijöitä, taikka niitä, jotka soittavat yritykseen tai niitä, jotka vierailevat myymälässä ja voidaan näitä lukuja eli potentiaalisia asiakaskäyntejä verrata todelliseen toteutuneeseen asiakaskäyntien määrään, jossa tapahtuma on edennyt ostoon asti, voidaan nähdä selkeästi yrityksen houkuttelevuus, yrityksen kotisivujen toimivuus tai myymälän ulkonäköön liittyvät odotukset. Markkinoinnin ydin on siis mitattavuus.

Markkinoinnin kohdistamisen tärkeys korostuu mediatiloissa