Markkinoinnin Avain Asioita

Markkinoinnin saralla suomalaiset pientyrittäjät ovat hukassa kuin neula heinäsuovassa. Toimenpiteitä tehdään, mutta harkitsevuus, säännöllisyys ja tulosten mittaus epäonnistuu suurimmassa osassa kaikkia yrityksiä.

Miten tehdä markkinointisuunnitelma ja saada se toteutumaan ja toiminaan?

Markkinointisuunnitelman teko on ensiaskel onnistuneeseen markkinointiin. Ilman sitä, tökitään ilmapalloa ja odotetaan sen puhkeamista. Kun oma kohderyhmä on tarkkaan mietittynä ja ydinviesti on selvillä, on aika paneutua suunnitelmaan. Oman markkinoinnin saralle rakennetun budjetoinnin voimin, joka toki löytyy omasta liiketoimintasuunnitelmasta, voidaan alkaa tekemään valintoja siitä, mihin ja miten aiotaan panostaa rahallisesti. Kun mietitään ja tutkitaan omaa kohderyhmäänsä, usein löydetään yksi tai kaksi parasta kanavaa, mistä nuo asiakkaat voisi mahdollisesti tavoittaa. Pohdi siis, missä asiakkaasi kulkevat? Mitkä voisivat olla tehokkaimpia kanavia heidän tavoittelemiseksi? Muista myös, että väylät mitä itse käytät ja väylät, joita uskot muiden käyttävän voivat poiketa täysin valtavirrankäsityksistä. Siksi kaiken markkinoinnin taustalle kannattaakin hankkia faktatietoa, tilastoja ja tutkimuksia. Älä luota vaistoihisi tässä aiheessa vaan puske suoraan kylmään tilastolliseen faktaan. Tämä markkinoinnin sara on asia, missä pelkkä intuitio ei useinkaan johda parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kun kanavat ovat tiedossa, pohdi niiden tärkeysjärjestys. Päätä, mikä on aluksi ensisijainen kanavasi ja mitkä kanavat tukevat tuota ensisijaista markkinointikanavaa. Esimerkiksi, jos päädyt siihen, että asiakkaasi ovat julkisen liikenteen, eli bussien käyttäjiä, toki ensisijainen kanavasi voi olla bussin selkänojien takana olevat tarramainospaikat. Sen lisäksi tukevaa mainontaa voi olla bussipysäkeillä tapahtuva mainonta ja siitä vielä eteenpäin tukevaa mainontaa voi olla kioskit ja paikat, joissa bussikortteja voi ladata ja niiden lähiympäristössä sijaitsevat mainospaikat kuten keskustan roskakorien mainospaikat. Ota selvää ja ole luova. Sillä pääsee jo pitkälle.

Markkinoinnin tulee olla säännöllistä

Säännöllisyys on yksi tärkeimmistä avainsanoista myös markkinoinnissa. Säännöllisellä markkinoinnilla on suurempi merkitys kuin yksittäisellä kampanjoinnilla. Yksittäisellä pyräyksellä usein saadaan hetkittäinen piikki asiakaskasvuun tai tuotteen myyntiin, mutta pitkäaikaiseksi ratkaisuksi siitä ei ole. Pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys tuloksissa on varmempi tapa olla heittämättä rahojansa ja markkinointi budjettiansa Kankkulan kaivoon ja siksi se onkin reilusti suositeltavampi lähtökohta markkinoille ja sen suunnittelulle. Kun sopivat väylät, mistä suurin osa asiakkaista saadaan tulemaan, toimii ei niitä ole tarkoitus jättää vähemmälle. Silloin kun löydetään toimiva ratkaisu, niin kauan sitä kannattaa hyödyntää, kun sen kautta tuleva asiakasmassa jatkuu jatkumona. Tuloksia tulee seurata joka kuukausi ja koko ajan ja siinä vaiheessa, jos jotain radikaalia muutosta tapahtuu, kannattaa vielä kuitenkin pohtia, että tulisiko suunnitelmaa vaihtaa vai jatkaa hetki vielä samalla säännöllisellä suunnitelmallaan, jotta ei hukkaa omassa markkinoinnissaan sitä punaista lankaa, joka pitää kaiken kasassa. Jos omat rahkeet eivät enää riitä markkinoinnin piristykseen, on syytä hankkia ammattilainen media ja markkinointi alalta, joka auttaa yrityksesi markkinoinnin taas jaloilleen. Yrittäjän on kuitenkin vaikea aina pysyä mullistuksissa mukana kaiken osa-alueen saralta ja näin ollen yhteisöllisyys, toisten tukeminen ja ostettavien palveluiden tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Yksin ei tarvitse yrittäjänä pärjätä vaan kokemuksia ja ammattiosaamista aloilta toisille kannattaa hyödyntää puolin ja toisin. Yhden ihmisen ei ole tarkoitustaan tietää ja ostaa ihan kaikkea. Siihen moni yksityisyrittäjä valitettavan usein kompastuukin, kun kuvitellaan, että kaikki yrityksen asiat on osattava ja hoidettava ilman ulkopuolista apua. Yrittäjien tulisi pitää yhtä ja liiketoimintojen oltava avonaisempia avulle, se on menestyksen salaisuus.

Markkinoinnin tulee olla säännöllistä