Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi

Nykypäivän kiivaassa kilpailutilanteessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden myymisessä on yritysten kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös markkinointiin. Kun digitaalinen “vallankumous” etenee hyvää vauhtia, on luonnollista, että myös markkinointi on paljolti siirtymässä verkkoon. Joka päivä miljardit ihmiset tekevät hakuja hakukoneiden kautta, ja vuosittainen hakumäärien kasvu on noin 20 %. Hakukonemarkkinointi on siis varteenotettava keino hankkia asiakkaita! Mutta mitä hakukonemarkkinointi on, ja kuinka sitä voi hyödyntää? Lähdetäänpä hieman tarkastelemaan asiaa.

Hakukonemarkkinointi ja -optimointi

Hakukonemarkkinointi ensinnäkin jakaantuu oikeastaan kahteen osa-alueeseen, nimittäin hakukoneoptimointiin sekä hakusanamainontaan. Joskus voidaan puhua yleisesti pelkästään hakukoneoptimoinnista, kun tarkoitetaan yleensäkin verkossa tapahtuvaa hakukonemarkkinointia. Joka tapauksessa hakukoneoptimoinnissa kyseessä on toimenpiteet, joilla halutaan parantaa kokonaisen verkkosivuston tai yksittäisen verkkosivun sijoituksia, kun käytetään tiettyjä hakusanoja. Silloin kun tämä onnistuu, hakukone etsii juuri tietyn verkkosivun hakutulosten kärkeen, ja näin saadaan hakijat varmemmin valitsemaan juuri tuo kyseinen sivu. Kun verkkosivuja suunnitellaan hakukoneystävälliseksi ja toteutetaan koko prosessi, on se melkoisesti aikaa vievää, mutta tuloksesta on yleensä pitkäaikainen hyöty. Tarvitaan kuitenkin muutakin kuin se, että verkkosivujen sisältöä muokataan. Tärkeää on myös verkkosivulle suuntaavien linkkien laadun parantamista ja määrän lisäämistä, jolloin verkkosivun arvo nousee hakukoneiden silmissä. Eikä pidä unohtaa suunnitella sisääntulosivuista tehokkaita, jotta ne houkuttelisivat sivustolle tulevaa kävijää esimerkiksi tilaamaan jokin tuote. Näin koko tapahtumasarja edistää markkinointia oikealla tavalla. Joskus täytyy myös kehittää sivuja tekniseltä toteutustavaltaan siten, että ne ovat paremmin hakukoneiden ymmärtämässä muodossa; hakukoneet kuten Bing ja Google nimittäin muuttavat tuon tuostakin algoritmejaan, eli sitä tapaa millä ne järjestävät hakutuloksia. Esimerkiksi Googlessa on yli 200 eri kriteeriä, joihin hakutuloksien järjestys voi perustua! Entäpä kilpailijat: hekin ovat kovin innokkaita tekemään optimointeja ja päivittämään verkkosivuja. Siksi kannattaa huomioida monta asiaa heti verkkosivuston toteuttamisvaiheessa, jotta kaikki löydettävyyttä hankaloittavat asiat saadaan pois: tällaisia voivat olla muun muassa linkit jotka on toteutettu kuvilla, tai sivut jotka on toteutettu flash-tekniikalla. On siis aikamoinen työ saada kaikki osatekijät toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Hakukonemarkkinointi ja -optimointi

Hakusanamainonta

Entä sitten hakusanamainonta? Se on osa hakukonemarkkinointia, ja sen tavoite on sama kuin hakukoneoptimoinnilla: saada asiakkaita. Menetelmä vain on ostaa mainontapalvelu hakukoneelta, jolloin saadaan oma mainos näkyviin samalle sivulle hakukonetulosten kanssa. Tässä etuna on se, että mainokset voidaan kohdentaa tarkasti. Koska mainos näytetään vain silloin, kun hakukoneen käyttäjä tekee haun juuri tietyllä mainostajan määrittämällä hakusanalla, voidaan olettaa että käyttäjä on jo kiinnostunut mainostajan tuotteista tai palveluista. Helppoa siis kuin heinänteko! Nyt täytyy vain enää kilpailla niiden muiden verkkopalvelumainostajien kanssa, jotka mahdollisesti yrittävät pyydystää kävijöitä sivuilleen samalla hakusanalla; mitä useampia “metsästäjiä” on, sitä korkeammaksi nousee hinta jokaisesta omalle sivustolle siirtyneestä kävijästä. Itse hakusanamainokset siis esitetään ilmaiseksi, vain mainostajan verkkopalvelusivulle tulevista käyttäjistä maksetaan. Mainoslistan järjestykseen vaikuttaa niin sanottu laatupistejärjestelmä, jolloin mainoskampanjan optimoinnilla saadaan mainosten laatupisteitä. Hakukoneiden päämääränä on siis esittää käyttäjille niin hyödyllisiä hakusanamainoksia kuin mahdollista, jotta nämä pääsevät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen hyvän mainostamisen avulla. Hakusanamainonnalla voidaankin päästä hyviin tuloksiin paljon nopeammin kuin hakukoneoptimoinnilla. Tehtiinpä sitten markkinointi hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan, tai molempien avulla, seuranta on myös tärkeää. Markkinoilta löytyykin paljon erilaisia analytiikkasovelluksia, joiden avulla voi toteuttaa markkinoinnin seurantaa. Lopuksi todettakoon vielä, että jos tässä vaiheessa pääsi on pyörällä kaikesta tästä, mutta haluaisit löytää sellaisen tahon joka voi auttaa sinua kehittämään oman yrityksesi hakukonemarkkinointia, on tähän oikeastaan vain yksi neuvo: käytä hakukonetta!