Mitä Markkinointiratkaisuja Pienyrittäjälle

On uutiskirjettä, jota pitää lähetellä kuukausittain, on sosiaalinen media, jota päivitellään joka päivä ja on blogia ja kotisivuja, joiden sisältöä pitää ylläpitää viikoittaisilla toimenpiteillä ja siihen päälle on vielä tuhansia muitakin erilaisia markkinoinnin keinoja ja välineitä, jotka kaikki pitäisi jäsenellä ja suunnitella omalle yritystoiminnalle kannattavaksi ilman sitä, että ne vievät kokonaan yrittäjän ajan pois liiketoiminnassa.

Markkinoinnin Avain Asioita

Markkinoinnin saralla suomalaiset pientyrittäjät ovat hukassa kuin neula heinäsuovassa. Toimenpiteitä tehdään, mutta harkitsevuus, säännöllisyys ja tulosten mittaus epäonnistuu suurimmassa osassa kaikkia yrityksiä. Miten tehdä markkinointisuunnitelma ja saada se toteutumaan ja toiminaan? Markkinointisuunnitelman teko on ensiaskel onnistuneeseen markkinointiin. Ilman sitä, tökitään ilmapalloa ja odotetaan sen puhkeamista. Kun oma kohderyhmä on tarkkaan mietittynä ja ydinviesti on selvillä, […]

Asiakassegmentoinnin Aakkoset

Asiakassegmentointi kuuluu jokaisen yrityksen perustamisen vaiheeseen sekä se on tärkeä osanen koko yritystoimintaa. Ellei yksi tärkeimmistäkin. Se, mihin suuntaan markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet tähdätään ja pusketaan, on kiinni siitä, minkälainen asiakaskunta on. Asiakassegmentointi ei kuitenkaan ole helppoa, sillä monesti kuulee yrityksien miettivät, että meidän asiakkaita ovat kaikki.

Kirjanpidon Tarkoitus Yritystoiminnassa

Kirjanpito koostuu muutamasta osa-alueesta. Se koostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Se on luotu yrityksen johtamista varten. Se tuottaa laskelmat ja tarvittavat raportit niin viranomaisille, kuten verottajalle kuin arvonlisävero rekisteriinkin sekä yrityksen omistajille, mahdolliselle johdolle ja pankille sekä muille sijoittajille ja rahoittajille.

Kahdenkertainen Kirjanpito Käytännössä osa 2

Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteena on se, että virheet tulevat näkyviin automaattisesti, sillä jos kredit ja deped puoli eivät täsmää, on jotain silloin kirjanpidossa vinossa. Näin ollen matemaattisesti tämän tapainen kirjanpito on erittäin toimiva, jokaiselle yrittäjälle, sillä se automaattisesti osoittaa virheet, jos sellaisia tulee.

Menestyminen naisena ja yrittäjänä

Naisena yrittäminen ei ole aina ollut helppoa saati mahdollista. Oli aika, jolloin naisten tehtävänä oli keskittyä kodin- ja lastenhoitoon. Tänä päivänä on onneksi kuljettu tasa-arvoisempaan suuntaan ja kaikilla on samat mahdollisuudet perustaa haluamansa yritys. Vastuu kodin ja lastenhoidosta on nykyään yhä useammin sekä naisella että miehellä.