Mitä Markkinointiratkaisuja Pienyrittäjälle

On uutiskirjettä, jota pitää lähetellä kuukausittain, on sosiaalinen media, jota päivitellään joka päivä ja on blogia ja kotisivuja, joiden sisältöä pitää ylläpitää viikoittaisilla toimenpiteillä ja siihen päälle on vielä tuhansia muitakin erilaisia markkinoinnin keinoja ja välineitä, jotka kaikki pitäisi jäsenellä ja suunnitella omalle yritystoiminnalle kannattavaksi ilman sitä, että ne vievät kokonaan yrittäjän ajan pois liiketoiminnassa.