Markkinoinnin Avain Asioita

Markkinoinnin saralla suomalaiset pientyrittäjät ovat hukassa kuin neula heinäsuovassa. Toimenpiteitä tehdään, mutta harkitsevuus, säännöllisyys ja tulosten mittaus epäonnistuu suurimmassa osassa kaikkia yrityksiä. Miten tehdä markkinointisuunnitelma ja saada se toteutumaan ja toiminaan? Markkinointisuunnitelman teko on ensiaskel onnistuneeseen markkinointiin. Ilman sitä, tökitään ilmapalloa ja odotetaan sen puhkeamista. Kun oma kohderyhmä on tarkkaan mietittynä ja ydinviesti on selvillä, […]

Asiakassegmentoinnin Aakkoset

Asiakassegmentointi kuuluu jokaisen yrityksen perustamisen vaiheeseen sekä se on tärkeä osanen koko yritystoimintaa. Ellei yksi tärkeimmistäkin. Se, mihin suuntaan markkinointiin ja myyntiin liittyvät toimet tähdätään ja pusketaan, on kiinni siitä, minkälainen asiakaskunta on. Asiakassegmentointi ei kuitenkaan ole helppoa, sillä monesti kuulee yrityksien miettivät, että meidän asiakkaita ovat kaikki.