Kirjanpidon Tarkoitus Yritystoiminnassa

Kirjanpito koostuu muutamasta osa-alueesta. Se koostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Se on luotu yrityksen johtamista varten. Se tuottaa laskelmat ja tarvittavat raportit niin viranomaisille, kuten verottajalle kuin arvonlisävero rekisteriinkin sekä yrityksen omistajille, mahdolliselle johdolle ja pankille sekä muille sijoittajille ja rahoittajille.

Kahdenkertainen Kirjanpito Käytännössä osa 2

Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteena on se, että virheet tulevat näkyviin automaattisesti, sillä jos kredit ja deped puoli eivät täsmää, on jotain silloin kirjanpidossa vinossa. Näin ollen matemaattisesti tämän tapainen kirjanpito on erittäin toimiva, jokaiselle yrittäjälle, sillä se automaattisesti osoittaa virheet, jos sellaisia tulee.